Με ποια κριτήρια γίνεται η υιοθεσία

Προτού αναθέσει τα γονεϊκά δικαιώματα στους θετούς γονείς, το δικαστήριο εξετάζει αν οι βιολογικοί γονείς παραχωρούν με πλήρη γνώση και νομιμότητα τα γονικά τους δικαιώματα, ή αν αυτά έχουν αφαιρεθεί, με νομικές διαδικασίες. Αναλόγως των περιστάσεων και των  νόμων της κάθε χώρας, αυτές οι δύο διαδικασίες , δηλαδή η άρση των  δικαιωμάτων των βιολογικών γονέων και η ανάθεσή τους στους θετούς γονείς, μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα ολοκληρώνοντας την πράξη της υιοθεσίας.

Κατά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας το δικαστήριο εξετάζει όλα τα στοιχεία και τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στο παιδί, στους βιολογικούς και στους θετούς γονείς.

Αυτές οι πληροφορίες συνήθως περιλαμβάνουν:

  • την αξιολόγηση των υποψήφιων γονέων και την καταλληλότητά τους για το παιδί
  • όλες τις αναφορές της προ- υιοθεσίας συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, τόσο των βιολογικών όσο και των θετών γονέων
  • τις αναφορές και συστάσεις των κοινωνικών λειτουργών που ασχολήθηκαν με την υπόθεση
  • άλλες συμπληρωματικές αναφορές ( περιγραφές του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των υποψήφιων θετών γονιών )

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκτός του αρμόδιου δικαστή, συμμετέχουν:

  • οι υποψήφιοι θετοί γονείς, και ο συνήγορός τους
  • οι βιολογικοί γονείς, και ο συνήγορός τους ( στην περίπτωση που δεν είναι γνωστοί οι βιολογικοί γονείς, τότε παρίστανται εκπρόσωποι του Ιδρύματος, στο οποίο φιλοξενείται το παιδί )
  • το παιδί
  • ο συνήγορος και ο κοινωνικός λειτουργός του παιδιού
  • ο κοινωνικός λειτουργός των θετών γονέων
  • ο κοινωνικός λειτουργός των βιολογικών γονέων