Τι είναι υιοθεσία

Η υιοθεσία είναι μια νομική διαδικασία, η οποία δημιουργεί και στηρίζει τις συνθήκες για μια νέα και μόνιμη γονεϊκή σχέση, εκεί που δεν υπήρχε πριν. Οι διαδικασίες αυτές, διαμορφώνονται ενώπιον του δικαστηρίου και ενός αρμόδιου δικαστή. Η υιοθεσία αποδίδει στους θετούς γονείς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός νόμιμου γονέα και ταυτόχρονα παρέχει στο υιοθετούμενο παιδί όλα τα κοινωνικά, συναισθηματικά και νομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ως ισότιμου μέλους της οικογένειας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, η νομική ορολογία χρησιμοποιεί την έκφραση «σαν να ήταν φυσικό τέκνο», θέλοντας να περιγράψει τη βαρύτητα της νέας γονεϊκής σχέσης που δημιουργείται.